W Zespole Przedszkoli Nr 1 funkcjonuje Biblioteka dla Rodziców. W księgozbiorze znajdziecie Państwo literaturę dotyczącą rozwoju dzieci, sposobów rozwiązywania pojawiających się w procesie wychowania trudności, oraz literaturę rozwijającą kompetencje wychowawcze rodziców. Książki, które proponujemy są bardzo pomocne w wychowaniu i zrozumieniu dzieci, podają konkretne przykłady rozwiązań problemów, z którymi się Państwo borykacie, ale jednocześnie inspirują do poszukiwania własnych dróg skutecznych działań wychowawczych.

Lista dostępnych książek

 • Pozytywna dyscyplina – Jane Nelsen
 • Rodzeństwo bez rywalizacji – Adele Faber, Elaine Mazlish
 • Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały – Joanna Faber, Julie King
 • Jak mówić, że dzieci nas słuchały – Adele Faber, Elaine Mazlish
 • Trudne emocje u dzieci – Ross W. Greene
 • Dodaj mi skrzydeł! – Joanna Steinke-Kalembka
 • Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko – McKay Matthew, Fanning Patrick, Paleg Kim
 • Dialog zamiast kar – Zofia Aleksandra Żuczkowska
 • SELF-REG – Stuart Shanker
 • Nie z miłości – Jesper Juul
 • Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem – Jesper Juul
 • Twoje kompetentne dziecko – Jesper Juul
 • Wychowanie bez nagród i kar – Alfie Kohn
 • Zanim wkroczy specjalista – Agnieszka Wentrych
 • Rodzicielstwo przez zabawę – Lawrence J. Cohen
 • Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów – Gordon Neufeld, Gabor Mate
 • Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację – Agnieszka Stein
 • Nie strach się bać – Lawrence J.Cohen
 • Łatwe sposoby na trudne dziecko – Robert Mah

Regulamin korzystania z Biblioteki dla Rodziców

 1. Księgozbiór Biblioteki dla Rodziców jest własnością Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku.
 2. Z Biblioteki dla Rodziców mogą korzystać rodzice dzieci uczęszczających do w/w Zespołu.
 3. Biblioteka znajduje się w Przedszkolu Samorządowym Nr 39 Zespołu Przedszkoli Nr 1 w oddziale VIII Pszczółki i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
 4. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
 5. Biblioteka udostępnia zbiory od 1 września do 15 czerwca każdego roku szkolnego.
 6. Rodzic korzystający z Biblioteki ma założoną Kartę Biblioteczną, w której opiekun Biblioteki zapisuje imię i nazwisko rodzica, numer katalogowy wypożyczonej książki, datę wypożyczenia i datę zwrotu.
 7. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo jedną książkę na okres dwóch tygodni – przedłużenie czasu wypożyczenia jest możliwe po osobistym kontakcie wypożyczającego z opiekunem Biblioteki. W uzasadnionych przypadkach opiekun Biblioteki może żądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i zwrotu ich w wyznaczonym terminie.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonej książki. Za egzemplarz zniszczony lub zagubiony wypożyczający dostarcza do Biblioteki nowy egzemplarz o tym samym tytule.
 10. Z dniem 15 czerwca każdego roku wszystkie wypożyczone pozycje podlegają zwrotowi.
 11. Rodzice dzieci odchodzących z Zespołu Przedszkoli Nr 1 w bieżącym roku zobowiązani są do zwrotu książek do 31 maja bieżącego roku.
 12. Przy pierwszorazowym korzystaniu z Biblioteki czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Biblioteki, poświadczenia znajomości własnoręcznym podpisem na Karcie Bibliotecznej i przestrzegania go.
 13. Wypożyczający niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z zasobów Biblioteki dla Rodziców.
Skip to content