Grupa Krasnali to 5 i 6 latki. Wychowawcą jest Pani Aneta i Pani Emilka. Do grupy uczęszcza 20 dzieci. W grupie jest 13 dziewczynek i 7 chłopców. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej i na podwórku. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się samodzielności jak również współdziałania, dokonywania wyborów i dostrzegania możliwości pójścia na kompromis. Starają się również przestrzegać opracowanego kodeksu zachowania. W grupie kładziemy nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności.

Skip to content