Statut

Procedura organizowania spacerów i wycieczek

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uchwała w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka “Stoperek”

Skip to content