Polityka ochrony

Reguły

Statut

Procedura organizowania spacerów i wycieczek

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uchwała w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka “Stoperek”

Programy dopuszczone do użytku w roku szkolnym 2023/2024

Procedury bezpieczeństwa dziecka

Skip to content