Informujemy, że współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2. Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia do poradni uzyskacie Państwo na stronie www.poradnia.bialystok.pl. W przedszkolu organizujemy pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia, w ramach procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zakładka Akty prawne).

Skip to content