Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości (14.12.2021 r.)