Koło plastyczne "Kreatywne Kubusie"

Zajęcia koła plastycznego “Kreatywne Kubusie” obejmują dzieci 5-letnie z grupy Kubusie. Odbywają się raz na dwa tygodnie. Udział w nich biorą dzieci uzdolnione plastycznie. Koło prowadzą nauczycielki z grupy: Magdalena Adamczuk i Katarzyna Sołowiej w oparciu o własny program. Podstawowym zadaniem kółka plastycznego jest zaspokojenie potrzeby dodatkowej działalności plastycznej dzieci, zainteresowanych szczególnie tą formą aktywności oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych dzieci Zadaniem nauczyciela jest wspieranie aktywności plastycznej dziecka, stwarzanie warunków do rozwijania zdolności w tym kierunku oraz umożliwianie kontaktu ze sztuką. Odkrywaniu własnych możliwości twórczych i kształtowaniu twórczej postawy sprzyjają: swobodna ekspresja połączona z wykonywaniem prac plastycznych na dowolny temat, zadania inspirujące i koncentrujące ekspresję twórczą dziecka w oparciu o określony temat oraz odpowiednia organizacja warsztatu pracy.
Cele operacyjne:

 • Umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez oglądanie albumów, reprodukcji, zdjęć przedstawiających dzieła plastyczne różnych rodzajów.
 • Gromadzenie i poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem technik.
 • Wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy o świecie w formie działalności plastycznej.
 • Zachęcanie do eksperymentowania w zakresie łączenia technik i materiałów.
 • Udostępnianie przyborów i materiałów do prezentowania własnej twórczości.
 • Rozbudzanie wiary we własne możliwości.
 • Wyzwalanie radości z efektów własnej twórczości plastycznej.

Koło "W świecie eksperymentów"

Program koła zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie działań badawczych, a także czerpania radości w odkrywaniu czegoś nowego. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby były interesujące dla dzieci, pobudzały je do myślenia. Ważnym aspektem jest również zachęcanie dzieci do poszukiwania nowych rozwiązań oraz angażowanie do działania.

Koło z języka angielskiego "Happy Friends"

Koło z języka angielskiego “Happy Friends” wprowadza dzieci w świat obcego języka w naturalny sposób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Koło pozwala wzbogacać i utrwalać naszą wiedzę przez pogłębianie znanych i nieznanych tematów. Uczy prostych słów i zwrotów dnia codziennego. Zaprasza do wspólnej zabawy z osłuchaniem się brzmienia języka angielskiego, co jest ogromną szansą do nabycia pozytywnych doświadczeń. W trakcie zajęć uczestniczymy w grach i zabawach językowych, poznajemy krótkie wierszyki i piosenki bazując między innymi na kolorowych kartach, muzyce czy technice TPR – Total Physical Response, która polega na reagowaniu ruchem na polecenia. Stosując tą metodę można stopniowo rozszerzać gamę poleceń związanych z codziennymi czynnościami organizacyjno-porządkowymi. Celem zajęć językowych jest przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie świadomości językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka na dalszych etapach edukacji. Enjoy!
Osoba prowadząca: Ewa Czarniecka

Koło "Gimnastyka buzi i języka"

Koło “Gimnastyka buzi i języka” jest kołem profilaktycznym, prowadzonym dla dzieci 4-, 5- i 6-letnich. Na kole wspieramy prawidłowy rozwój mowy, poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia na samogłoskach, zabawy ortofoniczne oraz liczne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.
Osoba prowadząca: Ewelina Sienkiewicz

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w grupach dzieci 6letnich przez trenera gimnastyki korekcyjnej i zarazem nauczycielki naszego przedszkola. Poprzedzona jest uprzednim badaniem pod kątem wad postawy przez lekarza ortopedę. Zajęcia odbywają się w małych grupach nieprzekraczających 15 dzieci raz w tygodniu po pół godziny. Prowadzone w przedszkolu zajęcia gimnastyki korekcyjnej są formą ćwiczeń gimnastycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym.

Koło badawcze "Krasnoludki poznają świat"

Nazwa koła badawczego wywodzi się od naszej grupy. Mamy dopiero 3 lata i jesteśmy ciekawi wszystkiego, co nas otacza. Eksperymentujemy od drugiej połowy listopada 2021 roku. W przedszkolu czujemy się znakomicie i stawiamy pierwsze kroki odkrywając to, co jest nam bliskie. Poznajemy nowe kolory poprzez mieszanie barw. To niesamowite! Przed nami tyle niespodzianek. Świat kryje mnóstwo tajemnic, więc odsłaniajmy je od najmłodszych lat!
Osoba prowadząca: Beata Zalewska

Koło "Kropka, kreska i pętelka"

Koło “Kropka, kreska i pętelka” to zajęcia skierowane do dzieci 4-letnich, mających problemy z motoryką małą i dużą. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach. Głównym celem koła jest usprawnienie motoryki dużej – postawy ciała i motoryki małej – przygotowanie do pisania/usprawnienie funkcji ręki, a także doskonalenie umiejętności samoobsługowych i wrażeń dotykowych. Program to nic innego, jak ćwiczenia manualne, manipulacyjne i sensoryczne, które mają – w dalszej kolejności – zachęcić dzieci do rysowania, pisania, malowania, uczyć poprawnego chwytu pisarskiego, kształtować prawidłową postawę podczas pracy przy stoliku.
Osoby prowadzące: Emilia Mieczkowska – terapeuta ręki, Urszula Koc

Koło zainteresowań "Kodowanie na dywanie"

Zajęcia koła zainteresowań są skierowane do dzieci 6-letnich z Przedszkola Samorządowego Nr 39 Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku. Głównym celem koła “Kodowanie na dywanie” jest wprowadzenie dziecka w świat programowania, poznawanie różnych sposobów kodowania informacji, odczytywania symboli, rozwijanie kreatywności, kształtowanie logicznego myślenia poprzez stawianie różnych zadań. Dodatkowo podczas zajęć dzieci doskonalą: rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów), a także kompetencji matematycznych, językowych i przedsiębiorczości.
Osoba prowadząca: Katarzyna Rynkowska

Koło "Junior w świecie origami"

Koło przeznaczone dla dzieci 4-letnich, mające na celu rozwijanie małej motoryki, poczucia estetyki oraz kreatywnego myślenia.
Osoba prowadząca: Katarzyna Bujak-Ułanowicz

Koło literackie "Zaczarowane piórko"

Koło literackie pracuje w oparciu o program własny “Bajki Fruwajki” A. Niemotko z zakresu biblioterapii, pozycję książkową “Moja pierwsza przygoda z literaturą. Warsztaty literackie dla przedszkolaków” autorstwa O. Pawlik oraz z wykorzystaniem elementów metody Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej. Należą do niego dzieci z grupy “Sówki”, którą prowadzą organizatorki koła zainteresowań, uczęszczające do Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku. Koło literackie liczy dziesięciu uczestników. Zajęcia mają formę ukierunkowanej zabawy, której punktem wyjścia jest tekst literacki. Prowadzone są dwa razy w miesiącu. W ramach działania koła literackiego została nawiązana współpraca z Biblioteką oraz rodzicami wychowanków.
Zadaniem koła literackiego jest:

 • wprowadzenie wychowanków w świat literatury,
 • tworzenie dzieciom warunków i dostarczanie materiałów sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzanie wychowanków do kreatywnego działania,
 • zachęcanie do nauki czytania,
 • promowanie czytelnictwa wśród rodzin wychowanków.

Osoby prowadzące: Anna Niemotko, Monika Sacharczuk

Koło plastyczne "Mały Artysta"

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. W związku z tym prowadzimy w naszym przedszkolu koło plastyczne na którym staramy się rozbudzać zainteresowania sztuką, plastyką. W czasie zajęć dzieci odkrywają w sobie naturalne predyspozycje, uzdolnienia, a to skłania je do samodzielnej twórczości i działania. Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne, maja możliwość korzystania z ciekawych materiałów plastycznych. W czasie zajęć uczestnicy koła zwiedzą Galerie Slendzinskich oraz obejrzą wystawę w Podlaskim Muzeum w Ratuszu.
Osoby prowadzące:
Eliza Chodakiewicz-Perkowska i Marzena Głębocka (ul. Upalna 26)
Katarzyna Bujak-Ułanowicz (ul. Upalna 74)

Koło plastyczne "Kolorowy pastelek"

Koło plastyczne “Kolorowy pastelek” prowadzone jest w grupie dzieci 5-letnich, odbywa się dwa razy w tygodniu. Tematyka zajęć z koła plastycznego jest powiązana z aktualną tematyką tygodniową oraz porą roku. Głównym celem koła plastycznego jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Koło tańca ludowego "Promyki"

Koło tańca ludowego “Promyki” Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Mają charakter zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy w formie zajęć taneczno-muzycznych. Prowadzone są według autorskiego programu. Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera jednostki dydaktyczne skierowane do możliwości rozwojowych dzieci. Program jest elastyczny, nauczyciel może modyfikować proponowane zabawy, tańce z dziećmi, aby dostosować do aktualnego stanu zdrowia fizycznego i nastroju przedszkolaków. Podstawowe cele programu to: wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, ukazywanie celowości kształtowania estetyki ruchu, harmonii, wyczucia rytmu, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, poznawanie tańców narodowych, regionalnych, kształtowanie
zainteresowań tańcem i muzyką.

Skip to content