Ważne!

W dniach od 30 marca 2023 r. do 03 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 Rodzice wszystkich dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA. Oświadczenie można pobrać z załącznika poniżej, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie Zespołu Przedszkoli nr 1 w Białymstoku, przy ul. Witosa 22. Druk będzie również udostępniony w sekretariacie. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu poprzez elektroniczny system naboru w terminie do 3 kwietnia 2023 do godz. 15:00, jednak wersję papierową elektronicznego Potwierdzenia Woli należy złożyć przed 1 września 2023 r. Podpisanie Oświadczenia Woli jest potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym 2023/2024. Niepodpisanie Oświadczenia Woli w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Aneta Sarosiek
Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Informujemy, że wnioski oraz oświadczenia do rekrutacji można pobrać ze strony https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/ oraz w formie wydrukowanej w każdym budynku przedszkoli, wchodzących w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Zespołu, przy ul. Witosa 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Aneta Sarosiek
Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Dni otwarte

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na dni otwarte.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 39 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku, ul. Witosa 22.
16.02.2023 r., godz. 9:30 – 11.00 oraz 17.02.2023 r., godz. 14:30 – 16:00.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku, ul. Upalna 26.
22.02.2023 r., godz. 9:30 – 11:00 oraz 14:30 – 16:00

Na dzieci czeka dużo atrakcji, rodzice będą mieli okazję zapoznać się z kadrą pedagogiczną, rozkładem dnia. W planie zabawy grupowe, zabawy z muzyką, prace plastyczne. Zapraszamy rodziców do wspólnego uczestnictwa w zajęciach razem z dziećmi. Takie spotkania ułatwią Państwu podjęcie decyzji o zapisie dziecka do naszego przedszkola. Są one także jedną z form adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.

Przypominamy o konieczności zmiany obuwia przez dorosłych i dzieci.

Skip to content