Czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu: 7:00 – 12:00

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci - stosowanie form powitania z rodzicami, dziećmi. Zabawy według pomysłów dzieci indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie.

8:00 - 8:30

Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne oraz czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem - systematycznie stosowane prowadzące do nawyku.

8:30 - 9:00

Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków i postrzeganie go, jako źródła zdrowia i witamin.

9:00 - 9:30 (dzieci młodsze) / 9:00 - 10:00 (dzieci starsze)

Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną.

Po zajęciach edukacyjnych do 11:30

Zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody i otoczenia itp. Zwracane uwagi na bezpieczeństwo oraz przewidywanie następstw niewłaściwych zachowań. Swobodne zabawy w przypadku niesprzyjającej pogody w sali gimnastycznej lub grupowej.

11:30 - 11:40

Przygotowanie do obiadu - przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, zabawa wyciszająca dzieci.

11:40 - 12:00

Obiad.

12:00 - 13:45

Grupy młodsze: leżakowanie.

Pozostałe grupy:

1. Odpoczynek dzieci w atmosferze wyciszenia i relaksu; słuchanie bajeczki czytanej przez nauczyciela, audiobooka, muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia, itp. dbanie o higienę psychiczną dzieci.

2. Zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne, swobodne; zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi, wynikające z zainteresowań dzieci; zabawy na placu przedszkolnym, zajęcia dodatkowe, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, indywidualna praca wyrównawcza.

14:00 - 14:15

Podwieczorek.

Od 14:15 do zamknięcia przedszkola

Stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno-konstrukcyjnych, literackich, umysłowych itp. Kończenie prac rozpoczętych w ciągu dnia, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach. Utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy. Zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content